Naše projekty

„Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele.“ — Maria Montessori

Dětská skupina je do programu zaregistrována, intuitivně cítíme, že se jedná o správnou cestu školky. Nakupujeme základní potraviny pro přípravu svačinek jednou týdně. Z uzenin nakupujeme pouze šunku nejvyšší jakosti, kterou kupujeme čerstvou vždy v den, kdy je naplánována, v řeznictví u Bohunky, které má sídlo v budově sousedící se školkou. Ovoce...

Svačinky si připravujeme podle principů zdravé stravy sami, každý den nakupujeme čerstvé potraviny. Pro obědy máme nasmlouvánu jídelnu MŠ Zvoneček, která je zaregistrovaná do programu Skutečně zdravá jídelna. Principy tohoto programu jsou následující: jídelny se snaží s pomocí spolku Skutečně zdravá škola o návrat kvalitních, čerstvých a sezónních...