Enviromentální program Mrkvička

23.04.2021

MRKVIČKA - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy

je dlouhodobým celostátním programem, který má za úkol zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a formou společné přípravy a realizace výukových celků do vybraných MŠ jako jednu z forem zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti environmentální výchovy.

Druhým cílem je zajistit výměnu zkušeností mezi vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu s vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol, které jsou v tomto oboru nositeli dobré praxe formou stáží.

V průběhu projektu (3 školní roky) se uskuteční celkem 45 stáží v délce 5 dní na 9 vybraných mateřských školách a poskytne kolegiální podpora 400 pedagogům mateřských škol z celé ČR.