Náš tým

„Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.“ — Maria Montessori

Naše nová ředitelka dvou dětských skupin - Chytrulky I. a Chytrulky II., průvodkyně a garantka montessori programu, Bc. Míša Hniličková

Těmito větami se Vám budu snažit co nejvíce přiblížit, abyste měli možnost mi začít důvěřovat. Budete mi přece svěřovat do péče ty nejdražší na světě, co máte...
Napíši Vám tedy, co je pro mě ve výchově mých dětí důležité a proč jsem si vybrala Montessori přístup. Když se mi narodili Vojtíšek a poté Hanička, kladla jsem si často otázku, jak podpořit a rozvíjet jejich potenciál, aby v tom nebyly ukryté mé ambice a jak je vést k tomu, aby byly v dospělosti šťastní a spokojení...
Moje děti jsou stále malé na to, abych Vám tvrdila, že jsem našla odpověď, ale jedna se nabízí: dát jim důvěru. Jednat s nimi jako s plnohodnotnými bytostmi, být jim průvodcem a učit je pravidlům a řádu. Nechat je udělat chybu, aby se z ní mohli poučit a samy naleznout řešení. Neobtěžovat je tím, co my jsme neměli, ale naopak z toho nepřeberného množství věcí vybírat jen to nejlepší a nejkrásnější, a zároveň jednoduché pro snadné uchopení a pochopení. Učit je věřit sám v sebe a ve své pocity, ale i to, že se mohou s důvěrou obrátit nejen na nás, ale i na ostatní. Umět požádat o pomoc, ale také umět pomoc nabídnout. Dát jim pocit, že jsou nedílnou součástí přírody a života na Zemi a že jsou za svůj život
zodpovědné. To vše je pro mě důležité.


ing. Alena Zdráhalová, majitelka a zakladatelka školky, je zodpovědná za administrativní řízení, HR.

Jsem ajťák, trochu ekonom, zakladatelka několika firem, ale především maminka dvou úžasných holčiček. Od nich jsem se za poslední roky naučila mnoho trpělivosti a pokory. Chci je také naučit věci, které jsou podle mne v životě důležité, a proto jsem s kamarádkami založila školičku Chytrulky.

Místo, kde chceme dát dětem svůj prostor k objevování a klidné místo pro pohodovou adaptaci v blízkosti rodiče. Chci dát všem naším dětem ve školce prostor, kde mohou zkoumat, přicházet s novým řešením problémů, důvěřovat svému partnerovi dospělému, že mu trpělivě vysvětlí vše co potřebuje vědět. Nebát se zeptat. A pokud bude vyžadovat v životě pomoc, nebát se o ni požádat. Školička je pro mne velmi srdcová záležitost a budu se stále snažit věci vyhlazovat a zlepšovat. Abych mohla být denně ve styku se všemi našimi dětmi, absolvovala jsem rekvalifikační kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, takže mne budete moci potkat přímo při práci s nimi - a já budu vždy ráda za Vaše připomínky.

Světlana Forštová- průvodkyně v mladší třídě Želviček - původně grafička a fotografka změnila svou profesní kvalifikaci, aby mohla být více s dětmi a věnovat se jejich výchově a výuce.

ing. Petra Rojíková- PhD., průvodkyně v mladší třídě Želviček - původem biochemička změnila svou profesní kvalifikaci, aby mohla být více s dětmi a věnovat se jejich výchově a výuce. Spoluzakladatelka Skřítkovy školky z.s., kde působila dva roky jako dobrovolník. Absolvovala kurzy Respektovat a být respektován, kurzy Montessori pedagogiky s Dr. Štarkovou a kurzy kritického myšlení.

Pavla Šklíbová, průvodkyně ve starší třídě Rybiček - matka tří dětí s kurzem Respektovat a být respektován, s velkým Montessori kurzemse zkušenostmi z několika dětských skupin