Skutečně zdravá jídelna

23.04.2021

Svačinky si připravujeme podle principů zdravé stravy sami, každý den nakupujeme čerstvé potraviny. Pro obědy máme nasmlouvánu jídelnu MŠ Zvoneček, která je zaregistrovaná do programu Skutečně zdravá jídelna. Principy tohoto programu jsou následující: jídelny se snaží s pomocí spolku Skutečně zdravá škola o návrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů od domácích zemědělců na stoly strávníků.