Anglická montessori školička Chytrulky

Vychováváme děti, učíme se a rosteme s nimi

Jsme Dětská skupina jedinečného zaměření, jsme místem založeným na Montessori principech s anglickými lektory, prodchnuté inspirativním prostředím a tvořené láskou k dětem.

Současně probíhá v každé třídě zvlášť výuka během elipsy v anglickém jazyce na související témata.

Vy jste dopřáli dětem ten nejlepší start do života a my si toho velice ceníme, a proto v tom chceme pokračovat. Chceme jim dát co nejvíce znalostí a schopností bez toho, abychom je jakkoliv zatěžovali. Naopak vše bude na dětech a jejich citlivých obdobích - budou se učit vše přesně v tu chvíli, kdy to potřebují.

Veškerá naše práce je vedená individuálním přístupem, ten je tím základním principem, na kterém funguje naše školka. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat tak, jak vidíme, že aktuálně potřebuje, na základě jeho temperamentu, znalostí a schopností. A díky malému množství žáků ve třídě se naše průvodkyně mohou věnovat opravdu každému. V každé třídě je každý den maximálně 12 dětí na 2 průvodkyně.


JAK PRACUJEME?

Rodič i učitel je v první řadě chápavým a tolerantním partnerem. K dětem se chováme s respektem. Chováme se tak, abychom nezraňovali něčí důstojnost. Vedeme je citlivě a s láskou. Díky vybudované důvěře se děti nebojí vyjádřit svůj, někdy i nesouhlasný názor. Diskutujeme s dětmi velmi často na různá témata:)

 Schopnost soustředit se je základem inteligence. Chvíle soustředění s pomůckou vzniká pomocí opakování, spontánně, a je velmi důležité ji chránit. Dítě ve chvílích soustředění se u nás NIKDY neruší.

Čas na školku

Přijďte se podívat na prostory a prostředí školičky, kde se s námi osobně seznámíte a zjistíte o nás vše potřebné.
Pokud máte zájem o prohlídku, domluvte se s námi dopředu na tel. 774 798 891 nebo pište na mail info@chytrulky-skolicka.cz

Pokud Vám ihned nezvedneme telefon, napište nám prosím SMS, pravděpodobně se věnujeme dětem. Jistě Vám odpovíme co nejdříve.


Těšíme se na vás!

Začněte den s námi

 • Dopolední a odpolední svačiny dodáváme a kupujeme sami
 • Jídelní lístek je navržen podle chutí našich dětí
 • Cílem je vyvážený jídelníček, který není zahlcen cukrem
 • Děti se učí sami připravovat svačinky
 • Obědy dovážíme z MŠ Zvoneček, která je součástí projektu Skutečně zdravá školka, s projektem sami spolupracujeme a učíme se 

 • Děti učí to, co je obklopuje.
 • Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
 • Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.
 • Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.
 • Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.
 • Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.
 • Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
 • Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.
 • Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
 • Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.
 • Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
 • Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.
 • Nemluvte o dítěti špatně - ať je přítomno nebo ne.
 • Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.
 • Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
 • Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.
 • Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.
 • Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.
 • Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby - dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých
 • Maria Montessori

  Těšíme se na vaši návštěvu


  Pondělí - Pátek: 7:30 - 17:00
  Třída Karla IV. 1222/25a

  Hradec Králové, 50002

  Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015020
  Název projektu: Chytrulky
  Začátek projektu: 1.11.2019
  Konec projektu: 30.4.2022
  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
  Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

  Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015485

  Název projektu: Chytrulky II

  Začátek projektu: 1.1.2020
  Konec projektu: 30.6.2022

  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

  Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.


  Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001764

  Název projektu: Chytrulky III
  • Začátek projektu: 1.12.2023

  • Konec  projektu: 30.11.2024

  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
  Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.